Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
1 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29   

1 Kronieken 10


01De Filistijnen wazzen mit Israël in gevecht. t Leger van Israël ging veur heur op loop en n bult Isrelieten sneuvelden in de baargen van Gilboä. 02De Filistijnen zatten Saul en zien zeuns stoef op hakken en ze muiken Saul zien zeuns Jonatan, Abinadab en Malkisua dood. 03Dou kreeg Saul t swoar te verduren. Boogschutters kregen hom onder schot en dou wer Saul zo benaauwd veur heur, 04dat e tegen zien woapenknecht zee: "Krieg dien sweerd en steek mie dood! Ik wil nait lieden, dat dij onbesneden haaidens de gugel mit mie hebben." Dat duurde woapenknecht nait aan: hai waaigerde. Dou kreeg Saul zulm zien sweerd en luit zok der invalen. 05Dou woapenknecht zag dat Saul dood was, luit hai zok ook in zien sweerd valen en sturf. 06Zo kwammen Saul en zien drij zeuns op ain en zulfde dag oet tied en was t ook op ainmoal doan mit zien keunenkshoes. 07Dou de Isrelieten in de vlakte vernammen dat t leger op loop goan was en dat Saul en zien zeuns dood kommen wazzen, luiten zai heur steden in steek en gingen der vandeur. Dou kwammen de Filistijnen en nuzzelden zok doarin. 08Aanderdoags, dou Filistijnen kwammen om versloagen Isrelieten te plundern, vonden ze Saul en zien drij zeuns. Ze laggen in de baargen van Gilboä. 09Zai schudden hom oet, nammen zien kop en zien woapens mit en stuurden dij mit bosschoplopers t haile Filistijnse laand deur om aan de goden en aan t volk t grode nijs te vertellen. 10 Zien woapens werden in n hoes van heur goden opsteld en zien kop wer aan tempel van Dagon vastzet. 11 Dou t volk van Jabes in Gilead vernam wat Filistijnen mit Saul doan haren, 12 gingen ale weerboare manlu op pad en nammen liggoamen van Saul en van zien zeuns mit noar Jabes. Ze begruiven heur gebainte onder n terebint in Jabes; dou vastten zai zeuven doag. 13 Saul kwam aan zien èn, omdat hai ontraauw worden was aan de HEER, omdat hai nait lusterd haar noar t woord van de HEER en omdat hai bie n wikwief om road west haar, 14 in stee van bie de HEER. Doarom haar de HEER hom doodmoakt. t Keunenkschop wer deur de HEER overdroagen op David, zeun van Isaï.