Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Kerkdienst in het Gronings in Amsterdam

Wanneer: 27-10-2019
Begin: 10:30 uur
Dominee(s): ds Harry Donga
Waar: Amsterdam, Oude Lutherse Kerk, Spui, (Singel 411).

Zie voor meer informatie op:

info@diaconie.com


Voor alle diensten zie Groningse diensten

Bookmark and Share Rijksweg West 83, 9608 PB Westerbroek Email ANBI Facebook