Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Kerkdienst in het Gronings (Pasen)

Wanneer: 21-04-2019
Begin: 10:00 uur
Dominee(s): ds Klaas Pieterman
Waar: Kerk in Oostum

zanger/tekstdichter Gert Sennema zingt eigen liederen
dichter Willem Tjebbe Oostenbrink draagt voor uit eigen werk
muziekkorps Excelsior begeleidt de samenzang


Voor alle diensten zie Groningse diensten

Bookmark and Share Rijksweg West 83, 9608 PB Westerbroek Email ANBI Facebook