Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

LB0416

Goa mit God want Hij is dicht bij dij,
dicht bij dij op al dien wegen
met zien road en troost en zegen.
Goa mit God want Hij is dicht bij dij.

Goa mit God want Hij is dicht bij dij,
zel met vleugels dij beschaarmen,
zel mit zunlicht dij verwaarmen.
Goa mit God want Hij is dicht bij dij.

Goa mit God want Hij is dicht bij dij,
zel ien liefde dij bewoaren,
ien de dood dien leven spoaren.
Goa mit God want Hij is dicht bij dij.

Goa mit God want Hij is dicht bij dij,
totdat wij weer soamen bennen,
ien zien noam mekoar herkennen.
Goa mit God want Hij is dicht bij dij

 

Tonko Ufkes


Terug

Design: Ligare Weboplossingen Rijksweg West 83, 9608 PB Westerbroek Email ANBI Facebook