Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

LB0573

1. Moeke mit betroande ogen
ston bie t kruus op heuvelhoogte
twiel heur laive Zeun zo lidt.
2. Dij heur ziel, zo bitter kloagend
zo vol meedlie en vol vroagen
wer deurstoken as mit t sweerd.

3. Hou bedruifd was zai, versloagen,
moeke van Gods welbehoagen,
dij heur kiend ien doodsnood viendt.
4. Wat toch treuren en wat kloagen
dee dij moeke dou heur ogen
t marteln zagen van heur kiend.

5. Och, welk minsk zol ook nait schraiven
om heur zeun, heur alderlaifste,
dij men zo slim sloagen dee.
6. Och, zol elk nait mit heur treuren
om Maria zigt t gebeuren
hou heur zeun beswikt aan t leed.

7. Veur zien volk en veur heur zunden
lee hai pien, zag zai zien wonden
dij hai haar ien angst en nood.
8. En zai zag ien heur ellènde
hou hai sturf, aarm en allinneg,
geest gaf, en zien ogen sloot.

O Maria, o mien laifde,
loat mie vuilen hou ie schraifden.
moak dat k mit joe treuren kin.
10. Loat min haart van laifde branden,
dat ik mit mien laifdespanden
hom behoag dij k zo bemin.

11. Haailge moeke, wil mie geven
wonden van t gekruuste Leven,
daip verburgen ien mien zail,
12. wonden van joen zeun dij pien lee
dij om mie zien leven weg dee.
geef mie van zien pien mien dail.

13. Mag k oet mainens mit joe reren,
de Gekruuste te betreuren
net zo laank as k leven zel.
14. Mag ik ook mit joe bie t kruus stoan,
ien joen kloagen zel ik mitgoan,
mit joe t dailen, wil ik wel.

15 Oerverkoren Moagd der moagden,
nait ien mien stee mout ie kloagen,
soamen dail wie t bitter laid.
16. Loat mie t laid van Christus droagen,
t löt aanveerden zunder vroagen,
wonden vuilen net as Hai.

17. Loat zien wonden mie bezeren.
t Lieden dat dut mie begeren
ain te wezen mit joen Zeun.
18. Moagd, zai hou k ien laifde opgoa,
wees op dag dat ik veur God stoa
mie tou hulp en goie steun.

19 Dat zien kruus mie mag beschaarmen,
loat zien dood mien haart verwaarmen,
mie vervullen mit genoa.
20. En as t liggoam komt te staarven,
loat mien ziel zien riek beaarven,
dat k gerust mien stee verloat.

Klaas Pieterman.


Terug

Design: Ligare Weboplossingen Rijksweg West 83, 9608 PB Westerbroek Email ANBI Facebook