Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelrooster voor 21 maart 2019

Leviticus 2:11-16: Zolt

11 In gain enkel koornovver dij de HEER aanboden wordt, mag gèst zitten. Brood mit gèst en hunneg mag ie nooit as ovvergoave veur de HEER in rook opgoan loaten. 12 t Mag de HEER wel aanboden worden bie eerste vrucht, mor ie maggen t nait as lekker roekende goave op t altoar in rook opgoan loaten. 13 Ale koornovvers mout ie zolt in doun. Zolt as taiken van t verbond mit joen God mag bie t koornovver nait ontbreken. In aal aander ovvers mout ie ook zolt doun. 14 As ie de HEER n koornovver aanbaiden van eerste vrucht, den mouten dat oaren wezen dij reusterd binnen, of fienstampte waaitkorrels. 15 Doar mout ie eulie overhèn gaiten en der wierook op leggen. Zo is t n koornovver. 16 Priester mout n paart van waait en eulie en ale wierook in rook opgoan loaten. Dit dudt ter op dat haile ovvergoave de HEER aanboden is.

Ga naar het volledige bijbelrooster

(Op basis van rooster: www.bijbelgenootschap.nl)

Terug
Bookmark and Share Rijksweg West 83, 9608 PB Westerbroek Email ANBI Facebook