Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelrooster voor 16 augustus 2017

Jeremia 21:1-10: Onhaails profetie

01Jeremia kreeg dit woord van de HEER, dou keunenk Sedekia Paschur, Malkia zien zeun, en priester Sefanja, zeun van Maäseja, noar hom toustuurde. Dij zollen hom vroagen: 02"Keunenk Nebukadnessar is in oorlog mit ons. Vroag de HEER ais of hai veur ons meschain weer n wonder doun wil en keunenk Nebukadnessar dij tegen ons oprukt, dwingt bie ons vot te trekken." 03Jeremia zee tegen heur: "Zeg dit mor tegen Sedekia: 04Dit zegt de HEER, Israëls God: Legers doar ie mit boeten muren vechten tegen keunenk van Babylonië en tegen Chaldeeërs dij joe belegern, drief ik in dizze stad weerom. 05Want ikzulm vecht tegen joe mit opstoken haand, mit staarke aarm, in hoagelse kwoadens en vol gram. 06Ales wat in stad touholdt, sloag ik dood, mensk en daaier, omkommen zellen ze deur n vrezelke pest. 07Den - godssproak van de HEER - den lever ik keunenk Sedekia van Juda, zien hofdainders en elk dij in dizze stad aan pest, sweerd en honger ontkommen is, over aan Nebukadnessar, keunenk van Babylonië, in macht van heur vijanden dij heur noar t levent stoan. Mit t sweerd brengt hai heur om, zunder meedlieden of genoade en zunder dat hom t begroot." 08De HEER zee: "Tegen t volk mostoe zeggen: Zo zegt de HEER: Ie kinnen kaizen: weg noar t levent of weg noar dood. 09Wèl in dizze stad blift, komt om deur sweerd, honger en pest, wèl tou stad oetgaait en overlopt noar Chaldeeërs is vaaileg en zel t levent ter ofredden. 10 Want ik heb rezelvaaierd rampen over dizze stad te brengen, niks gain gouds - godssproak van de HEER. Stad vaalt in handen van keunenk van Babylonië. Dij zel hom in de floister zetten."

Ga naar het volledige bijbelrooster

(Op basis van rooster: www.bijbelgenootschap.nl)

Terug
Bookmark and Share Rijksweg West 83, 9608 PB Westerbroek Email ANBI Facebook