Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelrooster voor 19 oktober 2017

Jeremia 7:16-28: Tempelrede

01Jeremia kreeg dit woord van de HEER: 02"Goa noar de HEER zien hoes tou en roup doar in poort dizze bosschop om: Luster noar de HEER zien woord, volk van Juda, dij deur dizze poort goan om de HEER te vereren. 03Dit zegt de HEER van de machten, Israëls God: Beter joen levent, den zel ik joe op dit stee wonen loaten. 04Heb gain vertraauw in dat onbetraauwboare taimke: 'Dit is de HEER zien tempel, de HEER zien tempel, joa, de HEER zienent!' 05Mor beter joen levent en behandel nkander rechtveerdeg. 06Onderdrok gain vremde, wedevraauw en weeskind, vergait gain onschuldeg bloud op dit stee en loop nait achter aander goden aan. 07Den loat ik joe wonen op dit stee, in t laand dat ik joen veurolden doan heb veur aaid. 08Mor ie hebben vertraauw in taimkes van niks, doar je gain boat bie hebben. 09Ie stelen, moorden, klongeln en leggen vaalze aiden òf, ie brengen ovvers aan Baäl en lopen achter aander goden aan dij ie nooit kend hebben. 10 En den duur ie in mien hoes mie onder ogen te kommen en te denken: Wie hebben t ter ofred! En gewoon mor deurgoan mit dij minne praktieken? 11 Is t hoes van mie in joen ogen den n roversnust? Nee hur, bie mie nait - godssproak van de HEER. 12 Goa ais noar t stee in Silo, doar ik eertieds mien noam n stee geven heb en kiek wat ik doar mit doan heb wegens minne praktieken van Israël, mien volk. 13 Nou den, omdat ie zokse dingen nog aalweg doun - zegt de HEER - omdat ie nait lustern en gain beschaaid geven terwiel dat ik aal mor tegen joe proat heb of joe raip, 14 doarom zel ik mit dit hoes van mie doar ie zo'n vertraauw in stellen, t zulfde doun as mit Silo. En mit t stee dij ik aan joe en joen veurolden geven heb, net zo. 15 Ik mag joe veur mien ogen nait meer zain, krekt as ik joen bruiers, hail Efraïm, veur mien ogen nait meer zain mag.

Ga naar het volledige bijbelrooster

(Op basis van rooster: www.bijbelgenootschap.nl)

Terug
Bookmark and Share Rijksweg West 83, 9608 PB Westerbroek Email ANBI Facebook