Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelrooster voor 24 januari 2019

Lucas 4 : 14 - 30: t Woord iritteert

14 Jezus trok in kracht van hillege Gaist weer noar Galilea tou. Doar ging roup van hom oet in haile omgeven. 15 Hai gaf onderricht in heur sinagoges en elkenain prees hom.

16 Dou kwam e in Nazaret doar e grootbrocht was. En hai ging, zo as e wènd was, op sabbat noar sinagoge tou. 17 Dou ging e stoan om veur te lezen. En ze langden hom t bouk van profeet Jesaja tou. Hai dee t bouk open en von t stee doar schreven staait:
18 "De Heer zien Gaist rust op mie. Hai het mie ja zaalfd,
om aarme stumpers bliede bosschop te brengen.
Hai het mie stuurd,
om dij vastzitten aan te zeggen dat ze lös kommen
en blinden dat ze weer zain kinnen,
om heur dij in boeien zitten in vrijhaid goan te loaten,

19 om aan te zeggen t joar van de Heer zien genoade."

20 Dou dee e t bouk dicht, langde hom weer tou aan dij dainst dee en ging zitten. 21 Hai begunde heur te zeggen: "Op t heden is dit schriftwoord dat ie net heurd hebben, woarhaid worden." 22 Ze luiten aalmoal blieken dat ze t mit hom ains wazzen en verwonderden zok over woorden van genoade dij hom over lippen kwammen en zeden: "Is dat nait ain van Jozef?" 23 Hai zee tegen heur: "Ie zellen vanzulm wel aanzetten kommen mit t taimke: Dokter, moak joe zulm beter! Dou aal dij dingen dij der noar t zeggen in Kafarnaüm gebeurd binnen nou ook es hier in joen voaderstad. 24 Mor," zee e, "eerlieks woar, dit zeg ik joe, der is gainain profeet dij in zien aigen stad in reken is. 25 t Is woar wat of ik joe zeg: der wazzen n bult wedevraauwen in Israël in Elia zien tied dou hemel drij joar en zès moand laank dicht bleef en der grode hongersnood kwam in t haile laand. Toch wer Elia noar gainain van heur toustuurd, 26 mor aal noar n wedevraauw in Sarepta bie Sidon. 27 In Elisa zien tied wazzen der n bult meloatsen in Israël en gainain wer genezen. Mor Naäman, de Syriër, aal." 28 In sinagoge werden ze aalmoal vergrèld dou ze dat heurden. 29 Ze sprongen in t èn, juigen hom tou stad oet en dreven hom noar raand van baarg tou doar heur stad op baauwd was, om hom der òf te steuten. 30 Mor hai laip midden tussen heur deur en ging vot.

Ga naar het volledige bijbelrooster

(Op basis van rooster: www.bijbelgenootschap.nl)

Terug
Bookmark and Share Rijksweg West 83, 9608 PB Westerbroek Email ANBI Facebook