Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelrooster voor 17 november 2018

Rechters 18:11-31: n Roofoverval

11 Dou trokken Danieten bie Sora en Estaöl vandoan - zèshonderd bewoapende kerels. 12 Onderwegens sluigen ze heur kaamp op bie Kirjat-Jearim in Juda. Doarom hait dij ploats nog aaltied Machane-Dan. t Ligt even bewesten Kirjat-Jearim. 13 Doarvandoan trokken ze wieder deur t baarglaand van Efraïm en kwammen zo bie t hoes van Micha. 14 De vief dij der op oetgoan wazzen om Laïs te verkennen, zeden dou tegen heur kammeroaden: "Wait ie wel, dat in ain van dij hoezen hier, godenbeeldjes te vinden binnen en n priesterklaid? Der is ook n beeld bie, haildaal mit zulver besloagen. Nou, den wait ie wel wat joe te doun staait." 15 Ze sluigen òf, t pad op noar Micha zien hoes doar dij jonge Leviet woonde, en vruigen hou of t mit hom ging. 16 In tied dat dij zèshonderd bewoapende Danieten bie tougangspoort stoan gingen, 17 laipen de vief verkenners deur. Ze gingen in hoes en nammen t priesterklaid en godenbeeldjes mit. t Beeld dat mit zulver besloagen was, ook. Priester ston in tied mit dij zèshonderd bewoapende manlu bie tougangspoort. 18 Dou dij vief manlu in Micha zien hoes kommen wazzen en t beeld mit zulverbeslag, t priesterklaid en godenbeeldjes pakt haren, raip priester: "Hé, wat mout dat doar!" 19 "Stil!" zeden ze. "Mond dicht! Kom mit ons mit en wor ons roadsman en priester. Ie kinnen toch beter priester wezen veur n haile stam Isrelieten as veur ain enkele hoesholden. Of nait den?" 20 Dat leek priester lang nait maal tou. Hai pakte zulm t priesterklaid, godenbeeldjes en t mit zulver besloagen beeld en sloot zok bie heur aan. 21 Danieten trokken wieder. Vraauwlu, kinder en oljes luiten ze veuraan lopen, mit t vij en wat ze aans nog haren. 22 Ze wazzen al n goud èndje op glee, of doar kwammen Micha zien knechten aanbroezen. Dij wazzen gaauw bie nkander roupen en zatten heur vlak op hakken. 23 Ze begunden tegen heur te bandiezen en te doun! Danieten draaiden zok om en zeden tegen Micha: "Wat is ter? Woarom heb ie aal dij mensken op n bainen brocht?" 24 "Ie hebben goden stolen, dij ik moaken loaten heb," zee Micha. "En mien priester heb ie ook mitnomen. k Bin haildaal blut. En den vroag ie alderdeegs: wat is ter?" 25 Mor Danieten zeden: "Gain woord meer! Aans zol we der van grammieterghaid wel ais op lössloagen kinnen. Den is t doan mit joe en mit joen haile volk." 26 Dou gingen Danieten weer wieder. Micha zag wel, dat hai toch niks tegen heur begunnen kon en trok weer op hoes aan. 27 Zo kwammen Danieten mit beelden dij Micha moaken loaten haar en mit priester dij e had haar, bie Laïs aan. Ze deden n overvaal op lu dij der woonden en dij n rusteg en onbezörgd levent laaidden en naargens op verdocht wazzen. Ze brochten heur altmoal om haals en stad stoken ze in brand. 28 Gainent was ter dij lu van Laïs helpen kwam. Sidon lag ja wied vot en ze haren mit gain mensk verslag. Stad lag in t daal noar Bet-Rechob. Danieten baauwden stad weer op en gingen der zulm wonen. 29 Ze nuimden stad Dan, noar heur stamvoader, ain van Israëls zeuns. Mor doarveur haitte stad Laïs. 30 t Zulvern godenbeeld kreeg der n stee en Jonatan, zeun van Gersom en klaainzeun van Mozesf + In t Hebreeuws is noam Mo-sjè (Mozes) deurdat ter n letter N boven regel bieschreven is, veraanderd in Me-nasj-sjè (Manasse). Mainstekaans was dat om tempeldainst in Dan nait mit Mozes in verband te brengen, mor mit keunenk Manasse, dij as hail min bekend ston (2 Keunenks 21:1-9).f* wer heur priester. Noa hom bleven zien noazoaten bie Danieten t affeer van priester holden, net zo laank tot t volk wegvoerd wer. 31 Zo laank as t haailegdom in Silo beston, zo laank bleef t godenbeeld dat Micha moaken loaten haar, bie Danieten.

Ga naar het volledige bijbelrooster

(Op basis van rooster: www.bijbelgenootschap.nl)

Terug
Bookmark and Share Rijksweg West 83, 9608 PB Westerbroek Email ANBI Facebook