Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelrooster voor 25 september 2018

Rechters 8:33–9:21: Onbezoesd

33 Noa Gideon zien dood begunden Isrelieten vannijs achter Baäl aan te lopen. Baäl-Berit stelden ze aan as heur god. 34 De HEER, heur God, dij heur red haar van heur vijanden rondom heur tou, doar dochten ze nait meer aan. 35 Net zo min wazzen ze Gideons volk dankboar veur aal t goie dat e veur Israël doan haar.

01Abimelech, Jerubbaäls zeun, ging noar Sichem tou doar femilie van zien moekes kaant woonde. Hai zee tegen zien ooms en neefs: 02"Ie mouten t volk van Sichem op man òf vroagen: 'Wat is beter veur joe, dat zeuns van Jerubbaäl mit zien seuventegen boas over joe binnen, of ain man? Denk ter ook om dat ik joen aigen vlaais en bloud bin.'" 03Bruiers van zien moeke brochten dit over aan börgers van Sichem. Dij kozen pertij veur Abimelech. Ze zeden: "Hai is ons bruier ja." 04Ze gavven hom seuventeg sjekel oet tempel van Baäl-Berit. Mit dat geld huurde Abimelech n koppeltje lu. t Wazzen gainent van de besten: lu mit niks om handen en op oaventuur oet. 05Dou e in Ofra kommen was, in t hoes van zien pa, vermoordde hai op ain en dezulfde stain Jerubbaäl zien seuventeg zeuns, aal zien bruiers, stok veur stok. Allenneg Jotam, Jerubbaäl zien jongste zeun, bleef spoard, hai haar zok beziedstopt. 06Doarop kwammen ale börgers van Sichem en t volk van Bet-Millo bie nkander, bie ekkelboom dij bie t gedenktaiken in Sichem staait. Doar muiken ze Abimelech keunenk.

07Dou mensken dat aan Jotam vertelden, ging e op baarg Gerizim stoan. Van top òf raip e zo haard as e kon: "Luster noar mie, börgers van Sichem, den zel God noar joe lustern. 08Ais, op n keer, gingen bomen der op oet om n keunenk over heur te zaalven. Ze zeden tegen olieveboom: 'Wilstoe keunenk over ons wezen?' 09Mor olieveboom zee: 'Nikstervan! Zol k opholden mit eulie geven doar God en mensk mie hoog om hebben, om wat boven aander bomen hènneweer te swaalken?' 10 Dou zeden bomen tegen viegeboom: 'Doe den, wilstoe ons keunenk wezen?' 11 Mor viegeboom antwoordde: 'Nikstervan! Zol ik opholden mit mien lekkere zuide vruchten te geven, om wat boven aander bomen hènneweer te swaalken?' 12 Dou vruigen bomen t aan wiendroef: 'Doe den, wilstoe ons keunenk wezen?' 13 Mor wiendroef zee: 'Nikstervan! Zol ik opholden mit mien sap te geven doar God en mensk blied van worden, om wat boven aander bomen hènneweer te swaalken?' 14 Op t alderlest vruigen bomen aan doornstroek: 'Doe, wilstoe ons keunenk wezen?' 15 Doornstroek antwoordde: 'Joawel! As ie mie eerlieks as keunenk over joe zaalven willen, kom den mor op. Kroep mor lekker bie mie in schaar. Mor zo nait, den zel der vuur oet mien takken kommen en dat zel ceders van de Libanon verteren.' 16 Nou den, börgers van Sichem, as ie eerlek en oprecht handeld hebben dou ie Abimelech keunenk moakt hebben, as ie Jerubbaäl en zien volk dankboar west hebben zo as ze verdaind haren, as ie mien pa geven hebben wat e verdaind haar - 17 hai het ja veur joe vochten, hai het veur joe zien levent op t spul zet, hai het joe verlöst oet Midjan zien macht - 18 mor ie binnen vandoag tegen haile femilie van mien pa in opstand kommen. Ie hebben zien zeuns, seuventeg man staark, op ain en dezulfde stain doodmoakt. Ie hebben Abimelech, zeun van n sloavin, keunenk moakt omdat e ain van joe is. 19 Kòrt en goud, as ie vandoag eerlek en oprecht handeld hebben tegenover Jerubbaäl en zien volk, den hoop ik dat ie t goud mit Abimelech vinden kinnen en hai mit joe. 20 Mor as dat nait zo is, börgers van Sichem en van Bet-Millo, den zel der tou Abimelech n vuur oetkommen, en dat zel joe verteren. Der zel ook vuur tou joe oetkommen en dat zel Abimelech verteren." 21 Dou trok Jotam aan hakken. Hai nam de wiek noar Beër en bleef doar wonen. Doar kon zien bruier Abimelech hom nait te noa kommen.

Ga naar het volledige bijbelrooster

(Op basis van rooster: www.bijbelgenootschap.nl)

Terug
Bookmark and Share Rijksweg West 83, 9608 PB Westerbroek Email ANBI Facebook