Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelrooster voor 25 juni 2017

Matteüs 10:24-33: Op wel liekstoe?

24 Leerling staait nait boven zien meester of knecht boven zien boas. 25 Leerling mout blied wezen as e zo wied komt as zien meester en knecht zo wied as zien boas. As ze boas van t hoes al oetmoaken veur Beëlzebul, houveulstemeer zellen ze dat zien volk nait doun. 26 Wees doarom mor nait baang veur heur. Der is ja niks ofdekt of t zel bloot kommen en niks achterholden of t zel bekend worden. 27 Aal wat ik joe zeg bie duustern, mout ie bie lichten zeggen. Aal wat of ie joe in t oor flustern heuren, mout ie van doaken òf oetbezunen! 28 Wees nait baang veur heur, dij t liggoam wél ombrengen kinnen, mor zail nait. Wees laiver baang veur hom dij baaident, liggoam en zail, vernailen kin in hel. 29 Dounen muskes nait n stuver de twij? Toch valen ze gainain van baaident omdeel boeten joen Voader om. 30 En hoaren op joen kop binnen alderdeegs altmoal teld. 31 Wees doarom nait baang: ie binnen meer weerd as n haile tjucht muskes. 32 Elkenain dij der tegen mensken over veur oetkomt dat e bie mie heurt, veur dij zel ik oetkommen veur mien Voader dij in hemel is. 33 Mor wèl of mie tegen mensken over nait kennen wil, dij zel ik ook nait kennen willen veur mien Voader in hemel.

Ga naar het volledige bijbelrooster

(Op basis van rooster: www.bijbelgenootschap.nl)

Terug
Bookmark and Share Rijksweg West 83, 9608 PB Westerbroek Email ANBI Facebook