Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelrooster voor 21 maart 2018

Jozua 10:1-15: Zun blift schienen

01Adonisedek, keunenk van Jeruzalem, vernam wat Jozua altmoal doan haar: Jericho innomen, stad haildaal verdizzelwaaierd en keunenk doodmoakt, krekt zo as e ook doan haar mit Ai en keunenk van Ai. Hai wer ook gewoar dat lu van Gibeon vree sloten haren mit Isrelieten en dat dij maank heur wonen blieven konden as bondgenoten. 02Dou ze dat in Jeruzalem heurden, werden ze doodsbenaauwd. Gibeon was ja net zo groot en staark as steden doar n keunenk was, en alderdeegs nog groder as Ai. Kwam nog bie dat manlu van Gibeon gain minne soldoaten wazzen. 03Doarom stuurde Adonisedek ofgezanten noar aander keunenks in dij kontrainen, noar Hoham van Hebron, Piram van Jarmut, Jafia van Lachis en Debir van Eglon, mit bosschop: 04"Lu van Gibeon hebben vree sloten mit Jozua en zien volk. Kom en help mie, den zel we Gibeon wel kriegen." 05Dou deden dizze vief keunenks heur legers bie nkander, omsingelden Gibeon en muiken zok kloar veur n aanvaal. 06Lu van Gibeon stuurden vot manlu noar Jozua tou, dij in t kaamp bie Gilgal was, mit bosschop: "Help ons toch, zo gaauw as t kin. Wie stoan ja onder joen permoters. Loat ons asjeblieft nait zitten. Ale keunenks van Amorieten in t baarglaand hebben heur legers bie nkander doan en valen ons aan." 07Votdoalek verzoamelde Jozua zien haile leger, benoam zien alderbeste soldoaten, en ging op slag mit heur op pad oet Gilgal. 08De HEER zee tegen Jozua: "Nait benaauwd wezen veur heur! Ik zörg der veur, dastoe boas wordst. Gainain kin tegen die aan." 09Haile naacht mesaaierden Jozua en zien legers haardop van Gilgal noar Gibeon, van dij gevolgen dat zai Amorieten overlaipen. 10 De HEER zörgde der veur dat ze glad oetstuur wazzen en der oetnaaiden dou ze Isrelieten zagen. Zo konden dij heur n grode neerloag bezörgen. Wat beetje dat ter nog over was, doar juigen ze achter heer over t pad deur baargen noar Bet-Choron, en bleven heur achter de vodden zitten aan Azeka en Makkeda tou. 11 Der kwam nog bie dat de HEER dikke hoagelstainen op heur deelvalen luit dou ze bie baargpas van Bet-Choron omdeelrunden, tot Azeka aan tou. Der kwammen meer dood van hoagel as van Israël zien sweerd. 12 Dij aigenste dag dat zai Amorieten overwonnen mit de HEER zien hulp, zee Jozua, doar t volk bie ston: "HEER, loat zun stilstoan boven Gibeon,
en loat moan stilstoan boven Leegte van Ajjalon."

13 En zun ston stil, en moan bleef stoan,
tot t volk zien vijanden versloagen haar.
Zo staait t ja in t Bouk van Jasar.f + Of: In t bouk van Oprechte.f* Omtrent n haile dag bleef zun op t hoogste stoan. 14 Der het nooit n dag west, eerder en loater nait, dat de HEER doan het wat n mensk tegen hom zee. Hai vocht mit aan Israël zien kaant. 15 Dou ging Jozua mit t haile leger weerom noar t kaamp tou bie Gilgal.

Ga naar het volledige bijbelrooster

(Op basis van rooster: www.bijbelgenootschap.nl)

Terug
Bookmark and Share Rijksweg West 83, 9608 PB Westerbroek Email ANBI Facebook