Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelrooster voor 27 mei 2019

Jakobus 5:7-12: Geduld

07Heb doarom geduld, bruiers en zusters, net zo laank dat de Heer weeromkomt. Boer zit ook ja te wachten op goie vruchten van zien laand en het zo laank geduld dat e haarfst en veujoarsregen had het. 08Wees ie den ook geduldeg: spreek joezulm mor moud in. De Heer komt ja zo! 09Ie mouten nait tegen nkander kloagen, bruiers en zusters, as ie nait zulm veroordaild worden willen. Rechter staait ja al veur deur. 10 Bruiers en zusters, neem, as t op verdroagen van kwoad of op geduld aankomt, n veurbeeld aan profeten dij in de Heer zien noam sproken hebben. 11 Wie priezen heur ja gelokkeg dij volholden hebben. Ie hebben wel heurd van Job zien standvasteghaid en ie hebben zain hou of de Heer t in t lest mit hom moakt het. De Heer het ja haart veur ons en ontfaarmt zok over ons. 12 Mor benoam, mien bruiers en zusters, sweer nait. Nait bie hemel en nait bie eerde of bie wat ook mor. Loat joen joa "joa" wezen, en joen nee "nee". Aans vaal ie onder t oordail.

Ga naar het volledige bijbelrooster

(Op basis van rooster: www.bijbelgenootschap.nl)

Terug
Bookmark and Share Rijksweg West 83, 9608 PB Westerbroek Email ANBI Facebook